Gratis parkering i centrum av Borgå ingen bra idé

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå tar på tisdag ställning till en fullmäktigemotion enligt vilken stadens p-platser i centrum borde vara avgiftsfria i ett år för att sparka i gång ekonomin efter coronakrisen. Möjligheterna har utretts och slutsatsen är att parkeringsavgifterna har flera viktiga funktioner.

INTE GRATIS. Enligt svaret på fullmäktigemotionen finns det inte någon grund för att tillhandahålla flera avgiftsfria parkeringsplatser i Borgå centrum.
I slutet av april lämnade Jarmo Grönman (Saml) understödd av sju andra fullmäktigeledamöter in en motion om att parkeringsplatserna på ett område som avgränsas av Mannerheimgatan, Alexandersgatan, Brunnsgatan och Ågatan borde vara avgiftsfria i ett års tid. Enligt förslaget ska försöket inledas direkt när coronarestriktionerna slopas och tiden för gratisparkeringen begränsas till två timmar. Syftet med den avgiftsfria parkeringen är att göra centrum mer livligt och att förbättra de lokala företagarnas verksamhetsförutsättningar.
Nämndens svar på motionen har beretts av trafikingenjör Antti Rahiala som låtit utreda frågan. Slutsatsen är att staden planerar vissa justeringar av de avgiftsbelagda parkeringsområdena på Lundagatan vid Stadsparken men att det i övrigt inte finns någon grund för att tillhandahålla flera avgiftsfria parkeringsplatser. Sammanfattat motiveras det här med att fler platser för gratisparkeringar skulle minska stadens intäkter och göra det svårare att hitta lediga parkeringsplatser då bilarna står längre på samma plats. Dessutom skulle möjligheterna att röra sig till fots i centrum försämras.
Således skulle fler avgiftsfria parkeringsplatser inte heller vara i företagarnas intresse.
Nämnden tar ställning till svaret på motionen på tisdag.
ANDRA LÄSER