De första stegen för att planera och säkra framtiden för Borgå sjukhus tas nu

Under hösten avgörs Borgå sjukhus öde, skriver Mikaela Nylander i sin insändare.
25.04.2023 09:41
Borgå sjukhus och dess framtid är ur ett strategiskt och långsiktigt perspektiv en av de allra viktigaste frågorna för östra Nyland. Frågan har högsta prioritet för Östra Nylands välfärdsområde. Vi arbetar för att säkerställa att Borgå sjukhus också i framtiden är ett regionsjukhus som erbjuder mångsidig vård för alla åldrar på finska och svenska.
Borgå sjukhus är i stort behov av renovering i framtiden. Frågan om det alls lönar sig att renovera eller om man borde bygga ett helt nytt sjukhus är relevant. Det ter sig som om vi regionalt är eniga om att ett nybygge är att föredra.
Det är många pusselbitar som ska falla på plats innan alla nödvändiga beslut kan fattas. Det skulle vara ändamålsenligt att hälsocentralen i Näse ersätts med ett nybygge i anslutning till ett eventuellt nytt sjukhus. Integreringen mellan den specialiserade sjukvården och primärhälsovården är en av huvudtankarna bakom social- och hälsovårdsreformen. 
Investeringen i ett möjligt nytt sjukhuskomplex skulle vara en gemensam investering för HUS och Östra Nylands välfärdsområde. Borgå sjukhus administreras av HUS och hälsocentralen till välfärdsområdets ansvar. 
Den organisationsreform som gjordes för HUS är onekligen knepig beträffande det regionala samarbetet med Borgå sjukhus. Ansvarspersoner för olika områden finns placerade på olika orter och ingen har helhetsansvaret för utvecklandet av Borgå sjukhus. Vad HUS vill med Borgå sjukhus klarnar under hösten. Vi måste arbeta för att HUS definierar Borgå sjukhus som ett sjukhus med regionalt ansvar och som ger mångsidig service för alla åldersgrupper.
Beredskap finns hos Borgå stad att anvisa en ny plats för sjukhuset och hälsocentralen på stadens område. Men först måste investeringarna säkras, så bollen finns nu hos HUS och välfärdsområdet.
Följande steg är att välfärdsområdet på hösten tar in en investering för en ny hälsocentral i nästa års budget och investeringsplan. Även HUS måste reservera anslag för ett nytt sjukhus och trots att ledningen för HUS har signalerat förståelse för ett nybygge är vägen ännu lång och processen krävande innan ett slutligt beslut kan fattas. Alla investeringar välfärdsområdena och HUS önskar göra måste godkännas av statsrådet.
Styrelsen för välfärdsområdet kommer inom en snar framtid att tillsätta en arbetsgrupp som strukturerat ska samarbeta med alla relevanta aktörer. Att säkerställa Borgå sjukhus framtid är otroligt viktigt för en växande och livskraftig region.
Mikaela Nylander, styrelseordförande för Östra Nylands välfärdsområde

ANDRA LÄSER