Hjälpen kan vara bara ett knapptryck ifrån

Trygghetstelefonen, eller alarmarmbandet, gör att äldre kan bo kvar hemma längre. Men bara låginkomsttagare beviljas trygghetstelefon av Borgå stad – förutom nu, när ett privat företag inte har kapacitet att ta emot fler kunder.

Om man faller och inte kan ta sig upp själv är trygghetstelefonen där man bara behöver trycka på knappen för att få hjälp perfekt.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
08.08.2022 06:24
Börjar mamma vara lite ostadig på benen? Har svärfar blivit glömsk?