Föreningen Wilenius varv kräver att nämndens beslut hävs

Föreningen har anlitat en advokat, som hittar flera juridiska problem både i upphandling och beslut.

Föreningen Wilenius Varv godkänner inte stadsutvecklingsnämndens beslut att välja det andra anbudet för utvecklingen av gästhamnens område.
23.01.2023 14:39 UPPDATERAD 23.01.2023 14:45
Wilenius Varv har lämnat in rättelseyrkande över stadsutvecklingsnämndens beslut att godkänna Telakka Porvoo Borgås anbud för att utveckla gästhamnen på västra åstranden. Två anbud lämnades in, Telakka Porvoo Borgå och Föreningen Wilenius Varv. 
Läs mer: Wilenius varv fick nekande besked i nämnden – Telakka Porvoo Borgås anbud vann
Läs mer: Nu talar företagarna bakom Telakka Porvoo Borgå ut om sina planer - och hur det känns
Föreningen har tagit hjälp av advokat Ari Kanerva, som menar att anbudstävlingen inte har genomförts juridiskt korrekt. Problemen är många, enligt ett pressmeddelande som föreningen Wilenius Varv har skickat ut på måndagen. 
Bland annat gavs den vinnande budgivaren möjlighet att ändra sitt bud väsentligt efter att tidsfristen gått ut. Gällande detaljplanen skyddar specifikt traditionell varvsverksamhet på området, inte enbart varvsbyggnaderna. Telakka Porvoo Borgås anbud bryter här mot detaljplanen, anser föreningen.
Ytterligare problem med det anbud som vann i nämnden är att staden skulle bli skyldig att stå för kostnaderna på en halv miljon euro för pålningen.
Genom att låta den vinnande budgivaren avvika från de regler som styrelsen beslutat om och även från den juridiskt bindande detaljplanen har staden på ett flagrant sätt brutit mot skyldigheten att agera rättvist och icke-diskriminerande, anser Wilenius Varv. Nämndens beslut strider mot även mot upphandlingslagen och förvaltningslagen, skriver föreningen.
Tiden för att lämna in rättelseyrkande går ut torsdagen den 26 januari.

ANDRA LÄSER