Akut tandvård på Haartmanska sjukhuset

Borgåborna får från och med lördag söka sig till Mejlans sjukhusområde med akuta tandproblem som måste åtgärdas kvällstid eller på veckoslut.

HNS tar över Borgås munhälsovårds kvälls- och helgjour.

Från och med lördag den 7 december går ansvaret över till Haartmanska sjukhuset i Helsingfors från Terveystalo. Jouren på Terveystalo i Helsingfors fungerar till och med självständighetsdagen.

Haartmanska sjukhuset har för tillfället hand om kvälls- och helgjouren för huvudstadsregionen. I fortsättningen betjänar sjukhuset invånarna i hela HNS-området.

Munhälsovårdens kvälls- och veckoslutsjour är avsedd för patienter som behöver akut vård. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms per telefon, 09 4717 1110. Ring alltid först.

Situationer där akut vård är nödvändig är till exempel svår smärta i munnen eller tänderna samt skador och olyckor på tänderna och munnens slemhinnor.

Vid årsskiftet inleds jourverksamhet också i Hyvinge. Samma telefonnummer betjänar båda jourer och efter en vårdbedömning styrs patienterna från och med 1.1.2020 antingen till Haartmanska sjukhuset eller till Hyvinge sjukhus.

Tandkliniken i Näse i Borgå ansvarar också i fortsättningen för den brådskande vården under tjänstetid.