Justitieombudsmannen utreder Oker-Bloms bindningar och bisysslor

En klagan till riksdagens justitieombudsmans kansli innebär att Lovisas stadsdirektörs bindningar ska utredas.

Justitieombudsmannen ska nu reda ut Oker-Bloms bindningar och bisysslor. Det finns företagskopplingar i Lovisa hamn