Borgås skatteintäkter ökade

Jämfört med det föregående året har skatteinkomsterna ökat med omkring en miljon euro i Borgå.

Finansieringsledningens månadsrapport över budgetutfallet för juli pekar på att skatteinkomsterna ökat med 0,8 procent, eller cirka en miljon euro, jämfört med föregående år.
I nuläget är prognosen för hela året 6 miljoner euro över budgeten. Den positiva skatteinkomstutvecklingen gör det enligt rapporten lättare att finansiera investeringar på nästan 50 miljoner euro.
Rapporten visar också att utfallet för driftsutgifterna ligger på drygt 60 procent och driftsinkomsterna på knappt 56 procent.
Driftsutgifternas ökning ligger på mellan 2 och 3 procentenheter högre än det statistiska utfallet under tidigare år tillåter för att anslagen ska räcka. En överstigning på 2 procentenheter motsvarar cirka 7 miljoner euro.
Investeringsutgifterna i budgeten är 49 miljoner euro, av vilket man använt omkring 14 miljoner euro.
Stadens likviditet har korrigerats med kortfristiga lån med låg ränta eller nollränta. Beloppet på kortfristiga lån var 15 miljoner euro. Budgetlånen kommer att lyftas på hösten.
Stadsstyrelsen behandlar månadsrapporten på måndag.