Varför dra in skola i växande by?

I stället för att stoppa tillväxten genom en indragning av skolorna borde man nu verkligen satsa på att utveckla Isnäs!

13.04.2016 20:45
Under våren bestäms byskolornas öde i Lovisa. Ska de livskraftiga skolorna och byarna sparas eller ska barnen skjutsas till några större centralskolor? Vi har förhoppningar om att alla byskolor får fortsätta, men i denna insändare betraktar vi enbart situationen i Isnäs.
Enligt Statistikcentralens uppgifter är Isnäs en växande by som lockar främst arbetande barnfamiljer. Under 2011–2015 har invånarantalet i Isnäs vuxit med 55 personer då den under samma tid har minskat med 243 i hela Lovisa. Över hälften av ökningen i Isnäs består av barn och unga i åldern 0–18 år. Arbetslöshetsgraden i Isnäs är nästan tre procentenheter mindre än i hela Lovisa i genomsnitt.
Det finns flera orsaker till den exceptionella tillväxten. Isnäs läge på den västra kanten av Lovisa, på pendlingsregionen för Lovisa, Borgå och Helsingfors. Flera av de nya invånarna pendlar till Helsingfors eller Vanda. Både kommunen och lokala företag har planlagt tomter med kommunalteknik. Detta har bidragit till ökat byggande. Flera radhus och småhus har färdigställts i byn under de senaste åren. Nya hus byggs även för tillfället.
Skolorna och daghemmet mitt i byn är bidragande faktorer till det faktum att Isnäs lockar barnfamiljer. Daghemmet som lider av utrymmesbrist har blivit en flaskhals som begränsar byns tillväxt. Alla har inte fått daghemsplats i egen by utan dagvård har erbjudits till och med från Borgå.
Isnäs är en aktiv by i en vacker miljö i skärgården. Många väljer att bo trivsamt och naturnära på landsbygden i stället för i höghus i tillväxtcentra. Den svensk- och den finskspråkiga skolan i Isnäs gör även nationellt sett ett banbrytande samarbete och skolorna genomför för tillfället ett av Undervisnings- och kulturministeriet finansierat projekt Byn som skola.
Isnäs dragningskraft beror på dess läge, aktiviteterna i byn, investeringarna som gjorts under de gångna åren samt skolan och daghemmet. I stället för att stoppa tillväxten genom en indragning av skolorna borde man nu verkligen satsa på att utveckla Isnäs!

Antti Pesonen, Elina Hinkkanen, Lotta och Arttu Suomalainen, Jenni Koistinen, Mia och Vesa Aitokari, Marja-Leena och Yrjö Länsipuro

Isnäs

ANDRA LÄSER