Förslag: Skaffa nytt membran till Saxby vattenverk för en knapp miljon

Affärsverket Borgå vatten väntas klubba igenom en miljonentreprenad vid sitt möte på tisdag. Beslutet är kopplat till den planerade utvidgningen av vattenverket i Saxby.

Förberedelserna för utvidgningen av Saxby vattenverk går vidare. Affärsverket Borgå vattens direktion väntas på tisdag välja entreprenör för en ny membranfilteranläggning som kostar 943 000 euro.

Förberedelserna för utvidgningen av Saxby vattenverk går vidare. Borgå vatten har tidigare konstaterat att råvattnet från Borgbacken inte till alla delar uppfyller Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav.

Inte heller användarna vill alltid godkänna kvaliteten på vattnet som tas från Borgbacken.

Affärsverket Borgå vattens direktion möts tisdagen den 17 mars och går allting förslagsenligt så kommer vattenverket att investera en knapp miljon euro i en ny membranfilteranläggning. Den anskaffas som en del i processentreprenaden som har som mål att förbättra och säkra vattenkvaliteten i situationer då man behöver reservvatten.

Enligt anläggningschef Sari Rajajärvi garderar man sig samtidigt för en eventuell försämring i råvattenkvaliteten, som till exempel kan komma sig av yttre miljöfaktorer.

Vattenverket i Saxby byggs ut för att säkra vattenkvaliteten i situationer då Borgå vatten måste leda reservvatten från Borgbacken eller Finnby ut i vattennätet.

Säkra vattenanskaffningen

Processentreprenaden har förberetts en längre tid för att redan i planeringsskedet kunna detaljplanera det nya vattenverkets utrymmen, maskiner, rördragningar och automation. Två offerter lämnades in och ProMinent Finland Oy:s anbud på 943 000 euro är framlagt som det bästa och totalekonomiskt fördelaktigaste anbudet.

Förslaget är att vattenverkets direktion godkänner företaget som processentreprenör för utvidgningen av Saxby vattenverk. Beslutet skapar ännu inte ett avtalsförhållande mellan beställaren och den tilltänkta leverantören, det sker för då ett skriftligt avtal ingåtts.

Borgå vattens direktion fattade i januari 2019 beslut om att säkra vattenanskaffningen i Borgå för perioden 2020–2035 genom en utvidgning av Saxby vattenverk. Råvatten till det nya vattenverket tas huvudsakligen från Borgbacken, möjligen också från Finnby.

ANDRA LÄSER