Oranssijopo väcker Nickbys mikrohistoria till liv

Sibbokonstnären Maj-Britt Huovilas platsknutna konstverk Oranssijopo är på upploppet. Målet är att via konsten göra hembyn Nickby, och speciellt det gamla sjukhusområdet, mera bekant för invånarna.

SAMFUNDSKONST. Maj-Britt Huovilas konstverk Oranssijopo föds av alla som rör sig längs rutten. Samtidigt skriver de sin egen mikrohistoria.

Maj-Britt Huovilas mamma jobbade sin sekreterare på Nickby sjukhus och familjen bodde i personalbostäderna på sjukhusområdet. Nästan dagligen brukar barnen hälsa på henne och blev en del av den speciella gemenskapen och i förlängningen delaktiga också i patienternas deras öden.

– Under årens lopp har jag kommit till insikt om i vilken unik miljö jag fått växa upp i, säger hon.

Huovila brukade susa fram på sin orangea varmanscykel som hon fick 1966. Med Hai-stövlar på fötterna och Jopons styrstång i ett stadigt tag trampade hon till farmor i byn.

Det är barndomens stigar och hemliga rutter som Maj-Britt Huovila i egenskap av Nickbybo och bildkonstnär velat presentera, dokumentera och preservera för – och tillsammans med – en ny generation invånare i Nickby. För fem år sedan startade hon upp projektet Oranssijopo som fått fungera som ramverk för hennes samfundskonst.

Platsbunden

– Jag gör en djuplodning av mina barndomsstigar och resultatet är ett konstverk som är starkt platsbunden.

Oranssijopo har bland annat omfattat guidade turer på en utstakad rutt som gör en loop från det gamla sjukhusområdet till Nickby och tillbaka igen.

– Barnen som bodde i Rux tog en viss väg till skolan, en trygg led som ingen annan visste om. Det är det som är konstverket, rutten med sin mikrohistoria plus dokumentationen av hur närmiljön förändrats. Tanken är att hitta platsens själ, att minnen av Nickby blandas med upplevelser hur dagens ungdom ser på sin miljö och sig själva.

Mikrohistoria

Poängen med Oranssijopo är att alla som rör sig på rutten samtidigt skriver sin egen mikrohistoria. Till dags dato har ett stort antal bybor (och andra) orienterat sig, till fots eller på cykel, i Maj-Britt Huovilas gamla hjulspår. Deltagarna har dokumenterat rutten i fotografier som publicerats på bloggen Oranssijopo och webbverkligheten har samtidigt gett Huovilas Nickbykonstverk ytterligare en dimension.

– Tanken är att de som rör sig längs med rutten inkluderas i skapandeprocessen. Rutten utgör stommen men det är människorna som ger liv åt det offentliga rummet.

Oranssijopo-projektet kulminerar i år med en rad evenemang som aktiverar Nickbyborna kring konstverken. Starten går söndagen den 5 juni på världsmiljödagen med en utfärd längs med Oranssijopo-rutten där deltagarna observerar och dokumenterar omgivningen samt delar med sig av sina minnen.

Selfies och mural

Följande moment går under namnet "Selfie i hemtrakten" och består av fotografier tagna längs rutten. Fotografierna tas av elever från skolorna i Nickby och utvalda fotografier framkallas och projiceras i stort format på fönster till en av de äldsta byggnaderna vid Stora Byvägen i Nickby. Samtidigt presenteras en virtuell bilderbok som publiceras på Oranssijopo-webbplatsen.

Sist men inte minst målas en abstrakt muralmålning på Sibbo huvudbiblioteks yttervägg mot Stora Byvägen. Utkastet är redan godkänt av Sibbo kommun som också står för finansieringen.

– De enskilda Oranssijopo-evenemangen skapar en tematisk helhet som ökar trivseln och inspirerar folk att lära känna sin hemby bättre, säger Maj-Britt Huovila.

Evenemanget har fått stöd av Svenska Kulturfonden och Sibbo Kommun.

Oranssijopo-evenemang

Utfärd längs Oranssijopo-rutten. Söndagen den 5 juni klockan 18–20. Start vid klädbutiken Linna, deltagarna observerar och dokumenterar sin omgivning och delar med sig av sina minnen. Arkitekt Tove Hagman föreläser och bildkonstnär Erkki Soininen gör ett "konstingrepp" och aktiverar deltagarna till att grubbla kring sin och platsens mikrohistoria.

Selfie i hemtrakten. Pågår den 1 september till 30 december. Samfundskonstevenemang som består av fotografier tagna längs Oranssijopo-rutten. Skolelever fotograferar och några fotografier framkallas och projiceras i centrum av Nickby.

Muralmålning. 2017. En muralmålning målas på huvudbibliotekets yttervägg som vetter mot Stora Byvägen.

Interaktiv måleriverkstad. I anknytning till muralmålningen ordnas en måleriworkshop för allmänheten i biblioteket. Arbetsskisserna publiceras.

Virtuell bilderbok. Av fotografierna som genom åren tagits längs med Oranssijopo-rutten görs en bok som publiceras digital på webbplatsen.

För mera information om konstverket och rutten oranssijopo.blogspot.fi.