Efter år av förberedelser är färdtjänstcentralen klar i höst

Från första september ska alla färdtjänstresor i östra Nyland beställas från en ny taxicentral. Ordförande för handikapprådet i Borgå ser fortfarande många brister i det nya systemet, men sätter sin lit till ett användarråd som ska reagera snabbt om och när det går fel.

En gemensam taxicentral sköter alla färdtjänstresor i östra Nyland från den första september.
24.05.2022 06:49
Färdtjänst eller invataxi, för dem som har rätt till färdtjänst enligt socialvårdslagen eller enligt handikappomsorgslagen, börjar fungera på ett nytt sätt i höst, den första september. Det här gäller alla välfärdsområdets sju kommuner, Borgå, Lovisa, Sibbo, Lappträsk, Askola, Mörskom och Pukkila.
Reformen har förberetts i många år, och man kan kanske tänka sig att väl förberett ger bättre resultat. 
Kirsi Oksanen, tf social- och hälsovårdsdirektör i Borgå, har under de senaste veckorna godkänt många avtal med taxibilister och taxibolag, det är totalt 59 bilar som har godkänts i den offerttävling som ordnades i början av året. 

ANDRA LÄSER