På tisdag kan det bli lapp på luckan för Glückauf - avloppsvatten rinner in i lokalerna

Restaurangbåten Glückauf har trubbel. Avloppsvatten som rinner in via golvbrunnarna innebär att miljöhälsan kan tvingas ta till hårdhandskarna och att restaurangen måste stänga.

Problemen med avloppsvattnet på restaurangbåten Glückauf har inte åtgärdats, uppger miljöhälsan i Borgå.

Hygienproblemen på restaurangbåten Glückauf som hälsoskyddet konstaterade i fjol spökar fortfarande. Främst handlar det om att ägaren fortfarande inte har installerat en pump för att hindra att avloppsvatten rinner in via golvbrunnarna under regnväder.