Det ska bli lättare att cykla till centrum – nu kan du se planerna för cykelvägar från Näse och Pepot

Utvecklingsplanerna för cykeltrafikens huvudrutt från Näse och Pepot till centrum har tagit ett steg framåt.

Planen för cykeltrafiken mellan Näse och centrum i Borgå finns nu till påseende.
07.04.2022 13:48 UPPDATERAD 07.04.2022 13:52
Planerna för rutten mellan Näse-Juttes gata och August Eklöfs park samt Tolkisvägen och Magistratsgatan har lagts fram till påseende på staden hemsida.
Avsikten är att den nuvarande förbindelsen till parkkorridoren ska omvandlas till en asfaltbelagd gång- och cykelväg, där gång- och cykeltrafiken får egna filer.
Filer för cykeltrafik ska få röd beläggning. Den nya bredden på cykel- och gångväg är fem meter.
I den invånarenkät som gjordes i januari kom det fram att invånarna önskade sig mera träd- och buskplanteringar för att öka trivseln.
Det kommer att inledas ett skilt projekt med parkplanering för utvecklingen av parkområdet i Borgåporten och behovet av att öka antalet träd och buskar ses över i samband med parkplaneringen.
Hela planen för cykelrutten från Näse och Peipot till centrum behandlas i stadsutvecklingsnämnden den 3 maj.
De planförslag som nu läggs fram kan ses fram till den 20 april i servicekontoret Kompassen samt på stadens webbplats.
Cykelvägen byggs på sommaren 2022.

ANDRA LÄSER