Bokrecension: Meinanders bok om Tikkanen ger insikter i ett samhälle som inte längre finns och estetiska upplevelser av hög klass

Professor Henrik Meinander återvänder igen till en epok femtio år tillbaka i tiden, som han redogjort för tidigare, nu med Henrik Tikkanens teckningar i blickpunkten.

Henrik Meinander

Senast Henrik Meinander skrev om skeenden i Finland och internationellt för cirka 50 år sedan hette boken Samtidigt – Finland och omvärld 1968. Under arbetet kom han att plöja igenom Helsingin Sanomats nyheter och stötte på Tikkanens politiska teckningar. Den aktuella boken blev ett sidospår med delvis färdigt material, där Meinander lyfter fram Henrik Tikkanen främst som interpretör av politiska och samhälleliga teckningar, utan att ge avkall på illustrationer om bland annat bilar och båtar, arkitektur och årstider.

ANDRA LÄSER