59 belönas för långvarigt engagemang – Lovisa stad uppmärksammade anställda

Controllern Eija Henriksson premierades som Årets anställda i Lovisa 2020. Bild: Lovisa stad

Lovisa stad har belönat sina trotjänare, anställda som har arbetat länge på staden. Bland 59 som uppmärksammas premieras controllern Eija Henriksson med titeln Årets anställda.

Lovisa fortsätter traditionen med att uppmärksamma anställda som arbetat länge, staden till fromma. I vanliga fall brukar personen som belönas med titeln Årets anställda och de övriga premierade samlas till ett festligt samkväm – men precis som så mycket annat under coronaåret inskränkte sig festligheterna till ett småskaligt evenemang i rådhuset i Lovisa.

Kallad till prisutdelningen i fullmäktigesalen staden controller Eija Henriksson som arbetar på centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa. Hon belönades med en blomsterkvast, som överräcktes av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och renderades titeln Årets anställda i Lovisa 2020

Eija Henriksson är huvudbokförare på Lovisa stad och basar för ett team på centralen för näringsliv och infrastruktur. Bild: Lovisa stad

Men vem är Eija Henriksson? Hon började arbeta för Lovisa stad 1999, då som löneräknare på deltid. Senare avancerade hon till stadens huvudbokförare och numera arbetar hon som controller på ekonomiavdelningen. Hennes huvudsakliga ansvarsområden är demokratitjänsterna och frågor som berör centralen för näringsliv och infrastruktur.

Henriksson fungerar som ledare för centralens byråteam och så här beskriver hon själv sin arbetsbild:

– Mitt arbete består av att känna de ekonomiska processerna, ge tillhörande anvisningar och att delta i den operativa bokföringsverksamhetens olika skeden. Jag har också som uppgift att vara en länk mellan centralerna och att förbättra informationsflödet, säger hon i ett pressmeddelande.

Meningsfullt arbete

59

anställda vid Lovisa stad premieras för långvarig tjänst.

40 år: Ann-Britt Boxberg, sjukskötare, Ben Segerman, mätningsförman, Carola Weckman, sjukskötare, Irene Weppling, kock, Martina Wikman, närvårdare.

30 år: Camilla Bergvall, närvårdare, Ann-Helen Grundström, bibliotekarie, Heli Grönlund–Temonen, förman för kosthåll, Marika Gustafsson-Hydén, lärare inom småbarnspedagogik, Pille Hansen, lantbruksavbytare, Iiris Heiskanen, timlärare, centralen för bildning och välfärd, Sari Henriksson Sari, närvårdare, Ulla Juvonen, skolgångshandledare, Harriet Lill-Smeds Harriet, bibliotekarie, Heidi Lindfors, lärare, Birgitta Mäkelä, lantbruksavbytare, Maarit Pelander, lantbruksavbytare, Kitty Sirén, servicehandledare, Marina Sjöblom, timlärare, Timo Tenhunen, utbildningschef, Sari Vaara, lantbruksavbytare, Jaana Varvemaa, barnskötare.

20 år: Mareena Forsström, serviceansvarig, Tanja Haimi, matservicearbetare-städare, Maria Hiltunen, sjukskötare, Anna Karjalainen, speciallärare, Päivi Kanervio, sjukskötare, Tiina Kurki, sjukskötare, Mikael Lax, lektor, Seija Levänen, lektor i studiehandledning, Benny Liljendahl, timlärare, Jenni Lindström, timlärare, Johanna Lönnfors Johanna, kundrådgivare, Maaria Mäntysaari, stadsarkitekt, Pia Möller-Lindberg Pia, sjukskötare, Helena Nadif, skolgångshandledare, Heidi-Silja Nordström, fysioterapeut, Leena Nyström, vårdbiträde, Paula Päiviö, lektor, Stina Rosvall, skolgångshandledare, Marit Silvennoinen, skolgångshandledare, Pirkko Siltala, specialklasslärare, Päivi Sippula, servicechef, Minna Vaenerberg, barnskötare.

Alla 59 anställda som belönades ville inte ha sina namn publicerade.

Eija Henriksson trivs med sitt arbete och uppskattar att arbetsgivaren Lovisa stad visat förtroende för hennes kunnande. Hon upplever att hon tilldelats ansvar i lämplig mängd och att hon får arbeta med andra yrkesskickliga personer ger mervärde.

– Mina arbetsuppgifter har varit både meningsfulla och mångsidiga, det gör att man orkar bättre, säger hon.

I motiveringarna till valet av Eija Henriksson som Årets anställda i Lovisa 2020 beskrivs hon som en alltid glad person och som en "flitig arbetsmyra".

Som motvikt till arbetet rör sig Henriksson gärna i skogen tillsammans med sin hund; det ger både motion och godsaker som bär och svamp som bonus.

Lovisa stad premierade sammanlagt 59 anställda, personer som arbetat för staden i fyrtio, trettio respektive tjugo år.