Förslag: Nya idrottslokaler ska byggas i Hindhår bildningscentrum

Borgå stadsstyrelse ska behandla ett förslag som går ut på att den nuvarande idrottsbyggnaden rivs och ersätts med ett nybygge.

Förslaget är att ersätta gymnastiksalen i Hindhår skolcentrum med nybygge.
För sex år sedan konstaterade man problem med inomhusluften i huvudbyggnadens äldsta del och i idrottsbyggnaden i Hindhår bildningscentrum.
Då valde man att riva byggnadens äldsta del och att åtgärda problemen i idrottsbyggnaden.
Nu finns en ny projektplan där det föreslås att den nuvarande idrottsbyggnaden rivs och ersätts med ett nybygge på den plats där den äldsta delen av huvudbyggnaden fanns innan den revs.
Nybygget skulle omfatta idrottslokaler och tillhörande stödlokaler samt lärarrum med arbets- och personalrum för Hinthaaran koulu. Nybyggets våningsyta skulle vara 1 063 kvadratmeter.
I projektplanen ingår också planer på att till exempel ordna ingångarna till skolan på ett bättre sätt samt att förbättra smidigheten för måltidsarrangemang och hur man rör sig inne i skolan.
Man vill också förnya trafikarrangemangen på gården så att de fungerar bättre.
Byggkostnaderna beräknas uppgå till cirka 5 069 000 euro. Om projektet genomförs skulle årshyran för Hindhår bildningscentrum höjas med ungefär 186 000 euro.
Borgå stadsstyrelse behandlar förslaget på måndag den 16 maj.