Färre brott anmäldes under årets första nio månader

Antalet anmälda brott fortsätter att minska jämfört med samma tid i fjol. Polisens statistik för de första nio månaderna visar också att antalet utryckningar blivit färre.

Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
31.10.2017 15:41 UPPDATERAD 31.10.2017 16:05
Polisen publicerar med jämna mellanrum statistik över verksamheten. Under årets första nio månader anmäldes 579 860 brott i hela landet. Det är 5,87 procent färre än under motsvarande tid i fjol. Inom polisinrättningen i östra Nyland är minskningen 8,17 procent, från drygt 59 000 anmälda brott i fjol till drygt 54 000 i år. I de östnyländska kommunerna är minskningen ännu större – utom i Lappträsk där antalet anmälda brott ökat rejält.
Mängden brott i Lappträsk än ändå så liten att en ökning på 69 anmälda brott under årets första nio månader omräknat i procent blir nästan 30 procent. I Borgå anmäldes 33,7 procent, i Lovisa 8,75 procent och i Sibbo 39,34 procent färre anmälda brott.
Bedrägeribrotten fortsätter att minska i antal, så också i Östnyland där de mer än halverats i alla fyra kommuner. Antalet utryckningar har minskat lite. Egendomsbrotten följer samma utveckling.
Våldsbrotten i hela landet ligger i stort sätt ändå på samma nivå som i fjol. I Borgå har antalet anmälda våldsbrott minskat en aning medan de ökat lite i Sibbo. Lovisa är undantaget då antalet anmälda våldsbrott nästan halverats under årets första nio månader jämfört med samma tid i fjol.
Man kan ändå inte dra alltför klara slutsatser utifrån statistiken. Hur polisen lägger upp sitt jobb och vilka slags brott som begås påverkar mängden anmälningar. Också temasatsningar som skärpt kontroll av körhastighet eller blåsrazzior syns i statistiken.
Polisstatistiken finns i sin helhet på www.poliisi.fi.

ANDRA LÄSER