Kvarnbacken får baracker

Reparationerna i Kvarnbackens skola kräver att bottenvåningen utryms under arbetets gång.

KVARNBACKENS SKOLA. Här ska det grävas och renoveras igen från i vår.
Stina Jäderholm
24.10.2017 08:12 UPPDATERAD 24.10.2017 08:19
Borgå stads lokalitetsledning diskuterar ännu tillsammans med konsulten Finnish Consulting Group i vilken ordning och på vilket sätt reparationerna i Kvaba ska skötas.
– När vi har den sidan klar inleds diskussionerna med skolan, säger lokalitetsdirektör Börje Boström. Vi vill ju att reparationerna ska kunnas skötas på ett smidigt och enkelt sätt som stör skolarbetet så litet som möjligt.
– Vi måste åtgärda hela källarvåningen på en gång och då behövs tillfälliga utrymmen för en del av skolan.
Tillfälliga utrymmen betyder i det här fallet antagligen baracker, som kan placeras på skolgården.
Det är redan nu klart att reparationerna inte kan klaras av under sommarlovet.
– Det blir för kort tid, säger Boström.
– När alla planer är klara kommer det förstås att ta tid att få in anbud på det konkreta arbetet och välja entreprenör. Reparationerna kan troligen inledas på våren.

Kök och matsal

Gammalt isoleringsmaterial är ingjutet i skolans sockel och det ska bort, genom att man skär bort den yttre delen av sockeln. Dessutom ska källarvåningens golv åtgärdas på något sätt. Vid den stora renoveringen som blev färdig 2012 göts nya golv, men tydligen inte på rätt sätt eftersom de inte håller tätt. Den byggentreprenören har gått i konkurs.
I budgeten för 2018 har staden reserverat 2 miljoner euro för Kvabareparationerna.
I Kvabas bottenvåning finns kök och matsal, utrymmen för undervisning i finska, musik, både textil- och teknisk slöjd, samt omklädningsrum.

ANDRA LÄSER