Pandemin minskade upptäckt av cancer

I fjol upptäcktes 1 200 färre fall av cancer än år 2019. Det är en följd av att mängden tagna cancerprover har minskat under coronapandemin.

KSF
09.10.2021 10:30
År 2020 minskade antalet konstaterade cancerfall med 1 200 (3,6 procent) jämfört med året innan. Störst var skillnaden mellan upptäckta cancerfall i maj, då 700 färre cancerfall konstaterades.
– Nedgången i antalet konstaterade nya fall av cancer är oroväckande. Det ser ut som att svackan från april-maj inte har kunnat kompenseras under slutet av året, även om antalet nya cancerfall i slutet av året låg närmare nivån år 2019, säger statistikdirektör Janne Pitkäniemi från Finlands cancerregister.
Att antalet nya cancerfall sjunker är oroväckande eftersom en fördröjd diagnos kan leda till tumörer som är längre hunna och svårare att sköta.
De beräkningar som gjorts av nya cancerfall baserar sig på information om tagna cancerprover. Uppgifterna preciseras då den egentliga årsstatistiken blir klar. En preliminär statistik för år 2020 publiceras i november och de slutliga siffrorna blir klara under våren 2022.

ANDRA LÄSER