Akan fick stipendium på 70 000 euro – ska integrera på svenska och skapa en mötesplats

En samlingsplats, och en satsning på integration på svenska. Det ska Borgå folkakademis två stipendier från kulturfonden möjliggöra.

Akans rektor, Catharina von Schoultz, är glad över Svenska kulturfondens stipendium.
19.03.2021 06:30
Svenska kulturfonden offentliggjorde tidigare i veckan mottagarna i höstens ansökningsrunda – ett paket på totalt 23 miljoner euro som delas ut till knappt 1 600 mottagare.
Bland mottagarna finns Borgå folkakademi som får 70 000 euro för två olika ändamål: Dels ska man skapa en samlingsplats, eller ett rum, för svenskspråkiga organisationer som kunde dra nytta av att komma i kontakt med varandra, dels ska man satsa mera på integration på svenska.
– Vi är mycket glada, är det första som Akans rektor, Catharina von Schoultz, säger när ÖN ringer upp.

ANDRA LÄSER