Valkomplanerna finns snart till påseende

Planutkasten för delgeneralplanen för Valkom är framlagda mellan den 21 maj och 30 juni. Då har invånare och föreningar en möjlighet att kommentera planerna.

Valkom har varit hetluften redan länge.
07.05.2021 15:30
De två planutkasten för delgeneralplanen för Valkom är framlagda mellan den 21 maj och 30 juni, meddelar Lovisa stad i ett pressmeddelande.
Under tiden kan olika aktörer, som invånare, föreningar och företag, ge sina åsikter om utkasten. Staden begär också utlåtanden av diverse myndigheter, däribland NTM-centralen, Nylands förbund och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).
ÖN har skrivit om temat i ett antal artiklar, senast bland annat om en demonstration mot planerna som också inbegriper en kemikalieterminal. Invånarna i den så kallade Valkomtriangeln – där flera hus är historiska och skyddade – kämpar emot planerna att tömma området på invånare.
Staden presenterar planerna live på internet, ett evenemang vars tidpunkt preciseras senare.

Två alternativ

Det var Näringslivs- och infrastrukturnämnden som fattade beslutet att lägga planutkasten till påseende på mötet den 29 april.
Delgeneralplanen kommer med två alternativ.
Det ena alternativet fokuserar på möjligheterna att utvidga de nuvarande bostadsområdena, och man anvisar ett nytt industriområde. Största delen av Valkomtriangeln skulle förbli i bostadsbruk, men dess södra del och en del av den östra delen blir ett skyddsgrönområde.
I det andra alternativet fokuserar man på möjligheterna att utveckla Valkom hamn: Området väster om hamnen blir hamnområde och ett industriområde. Valkomtriangeln blir i det här alternativet hamnområde.
Bägge alternativen pekar på bullerbekämpning.

Kemikalieterminal

I pressmeddelandet noteras att staden med delgeneralplanen stöder "utvecklingen av företagsverksamheten i Valkom hamn och hela området och områdets verksamheter koordineras".
I alternativ ett finns ett industri- och lagerområde väster om Lillmossen.
Bägge alternativen för med sig ett industri- och lagerområde där man får placera en betydande anläggning i vilken farliga kemikalier får lagras.
I båda planutkasten finns en konsultationszon med en radie på en kilometer kring industri- och lagerområdet för en, som det heter, Sevesodirektivsenlig anläggning – i praktiken alltså en skyddszon som begränsar och styr verksamheten i Valkom.
Bland annat kräver planläggningsändringar eller betydande byggverksamhet att man begär utlåtande av Tukes och räddningsmyndigheten.

Nya bostadsområden

Nya bostadsområden pekas ut väster om Valkon koulu, vid Köpbacka och vid Varvet. Valkom träsks och Valkom småbåtshamns närområde har identifierats "som en miljö som kräver särskild utveckling av stadsdelen".
För Tavistholmen, som nyligen köptes av företaget Porvoon Leporanta, undersöks alternativen året runt-boende eller ett turistområde. I båda utkasten pekar ut ett camping- och friluftsområde och en frilutftsrutt.
Planen innehåller sammanhängande rekreations- och friluftsområdeshelhet vid frisbeegolfbanan, den upplysta motionsbanan och skidspåren. Ett nätverk av gång- och cykelleder byggs från Valkom träsk mot Lovisa centrum.
Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar det planförslag som uppgörs, varefter man på hösten beslutar om förslaget framläggs.

ANDRA LÄSER