Strömfors bruk fick hedersomnämnande

Årets by ligger i år i Egentliga Tavastland, men östra Nyland fick ett hedersomnämnande.

BRA BY. Strömfors fick ett hedersomnämnande i Årets by.
Finlands Byar rf utser årligen Årets by och andra meriterade landsbygdsaktörer, i år för 34 gången. Denna gång var 17 byar – var och en var utsedda till Årets by i sina egna landskap – nominerade. I årets val betonades ett aktivt påverkande och ansvarstagande för den egna byns service samt byns näringsverksamhet.
Till Årets by valdes Teuro-Kuuslammi i Egentliga Tavastland. Juryn övertygades av den omfattande verksamheten som skapar goda förutsättningar för att bo i byn och det välorganiserade frivilligarbetet.
Andra hedersomnämnandet i valet av Årets by gick till Strömfors Bruk som beskrivs som "en livaktig by med 500 invånare i Lovisa".
I motiveringen skriver man att invånarna har tagit ett exceptionellt stort ansvar för servicen i byn och att byaföreningen upprätthåller ett eget bibliotek, ungdoms- och klubbutrymmen och en närservicepunkt i de tidigare biblioteksutrymmena. På grund av stor efterfrågan har de anställt två byahjälpare som utför olika arbeten i alla byar i området. Dessutom sköter byaföreningen om simstranden, Hellinkoski rastplats och vandringsledens sophantering.
Man har också gjort hedersvärt arbete i Strömfors Bruk för företagsverksamheten och turismen. I byn fungerar också Vireä Strömfors ry som aktivt stöder företagsverksamheten och står för en diger evenemangsproduktion.
Området är kulturhistoriskt betydande och enskilda evenemang samlar årligen cirka 10 000 besökare till byn. I utvecklingsarbetet har man skickligt uppmärksammat både historia och innovationer, vilket gör att byn är både särpräglad och har ett livligt näringsliv.

ANDRA LÄSER