Nationalmuseum och Museiverket dokumenterar Finland i coronatider

Coronavirusets inverkan på det finländska samhället dokumenteras bland annat genom fotografier, videoinspelningar, intervjuer och insamling av föremål.

Nationalmuseum och Museiverket dokumenterar coronaviruspandemins inverkan på det finländska samhället. Foto: Sofia Westerholm/SPT
15.04.2020 08:10
Coronaviruspandemin har en stor inverkan på det finländska samhället och det är viktigt att dokumentera krisens olika faser. Det meddelar Nationalmuseum och Museiverket som samlar och lagrar information om Finland under pandemin.
Det undantagstillstånd som det nya coronaviruset orsakat i Finland dokumenteras bland annat genom fotografier, videoinspelningar, intervjuer och insamling av föremål. Det insamlade materialet lagras som en del av de nationella samlingarna och kan senare utnyttjas till exempel i forskningssyfte.
Nationalmuseum och Museiverket betecknar coronaviruspandemin som en historisk vändpunkt. Det hör till Nationalmuseums och Museiverkets uppdrag att dokumentera skeenden som har stor nationell betydelse.

ANDRA LÄSER