Nya ögonkliniken ger östnylänningarna nära vård

På fredagen invigdes den nya ögonkliniken vid Borgå sjukhus, i den tidigare förlossningsavdelningen. Det svenska inslaget under högtidligheterna var försvinnande litet.

STRARROPERATIONER. Här kan man operera starrpatienter. Sjukskötarna Jenna Jalo och Aino Vanhatalo förbereder.
01.09.2017 13:16 UPPDATERAD 01.09.2017 14:45
– Ögonklinikens första patient var här redan i går, på torsdag, berättar sjukvårdsområdets direktör Leena Koponen. Patienten kom från Lovisa och uppskattade möjligheten att få sin vård så här nära.
Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts koncernförvaltning berättade i öppningstalet att han är bekant med Borgå sjukhus eftersom han som ung läkare har verkat här.
– Här finns en varm och välkomnande stämning och vi-andan lever kvar, alldeles som jag minns den.
Mäkijärvi berättade hur han redan för fyra år sedan först diskuterade möjligheten att inrätta en ögonenhet vid sjukhuset, tillsammans med dåvarande styrelsemedlemmen och nuvarande viceordföranden vid HNS samkommunsstyrelse Borgåbon Jari Oksanen.
– Det här är projekt som tar tid att förverkliga men det är slutresultatet som är det viktiga. Den nya ögonkliniken vid Borgå sjukhus är viktig inte bara för Östnyland utan för hela HNS.

Få svenska ord

Invigningen av den nya enheten sker som liknande händelser brukar, med tal, applåder, blomuppvaktning och med sång. Det är Bernt Olin som får sjunga solo, eftersom en del av den kvartett som vidtalats har drabbats av sjukdom. Musikern Eric-Olof Söderström ackompanjerar.
Och det är under den musikaliska muntrationen som de enda svenska orden hörs, om man undantar Mäkijärvis snabba Hej alla! i början av öppningstalet.
Mellan Merikantos Kullanmurunen och Ol Man River framför Olin och Söderström nämligen den humoristiska låten Tanten och papegojan.
Med tanke på att man så ofta lyfter fram den naturliga och välfungerande tvåspråkigheten vid Borgå sjukhus kunde den kanske få höras också i officiella och högtidliga situationer.

Pensionärsreservat

Bland publiken sitter också två medlemmar i den avgående sjukhusnämnden, två medlemmar som inte är glada åt att förlossningsavdelningen vid Borgå sjukhus har fått lägga lapp på luckan.
– Det är klart att det är bra att det kom något i stället, men nog finns det ju nu ett uppenbart behov av BB i Borgå, nu när Barnmorskeinstitutet måste stängas och Kvinnokliniken lider av problem med inomhusluften, säger Päivi Bärlund från Lovisa.
– Man vill visst skapa ett pensionärsreservat här i Borgå och Lovisa när det enda man tänker på att erbjuda är service för den åldrande befolkningen.
Ann-Lis Udd, också hon från Lovisa, från Strömfors, är lika bitter. Båda damerna har stått på barrikaderna för att få behålla Borgå BB.
– Inte vittnar den här nya satsningen om någon framtidstro precis, säger Udd.

Köptjänsterna avyttras

Det är de stora årskullarna som just nu har kommit i den åldern när man drabbas av många olika slag av synsjukdomar.
– Under de senaste åren har patientströmmarna till ögonklinikerna ökat markant, och det kommer de att göra ännu under de närmaste femton åren, säger överläkare Jukka Moilanen från Hucs ögonklinik. Till en del beror tillväxten också på att man nu för tiden har så många nya metoder att förhindra svåra synskador. Speciellt här i Nyland har vi kommit långt på den vägen.
– Vi har satsat mycket på köptjänster under de senaste åren. Det har fungerat bra, men pappersarbetet blir onödigt belastande och dyrt. Det kommer vi ifrån om vi satsar mer resurser på närservice, som här nu i Östnyland.
Under de närmaste åren, kommer de uppdrag som tidigare har getts ut till privata kliniker att sakta men säkert tas med in i den offentliga vården igen.
– Nya patienter tas direkt till den nya ögonkliniken medan de gamla avtalen med privata så småningom går ut.
Målet är att kunna vårda alla östnyländska patienter med ögonproblem vid den nya ögonkliniken inom ungefär två år. Alla allvarligare ögonsjukdomar och alla akuta fall, förs fortfarande över till sjukhusen i Helsingfors.

Tio dagar

Remisser till ögonkliniken kan skrivas av hälsocentralläkaren eller av privata ögonläkare.
– Vi har en ambitiös målsättning att kunna skicka patienterna vidare till en ögongranskning så snart som tio dagar efter det att vi tagit emot remissen, säger Leena Koponen. Det här är ju ändå bara en målsättning, vi får se hur vi lyckas.
Starr, glaukom, diabetesrelaterade ögonsjukdomar, ögonsjukdomar hos barn och åldersbetingad våt makuladegeneration hör till de sjukdomar som kan behandlas vid ögonkliniken i Borgå.
Vissa sjukdomar kräver injektioner med mellan 4 och 12 veckors mellanrum. Det finns ett eget behandlingsrum för dem. Ungefär tusen starroperationer per år kommer man att kunna utföra vid Borgå sjukhus.
Två ögonläkare är fast stationerade i Borgå, därtill finns det fem läkare som har mottagning i sjukhuset, efter behov. Den övriga vårdpersonalen är 13 personer stor.
För kliniken har man inte gjort några större ändringar i fastigheten, däremot har man investerat 900 000 euro i utrustning.
– Vi kan ännu inte uppskatta vad ingreppen kostar, men målet är förstås att vi håller samma kostnadsnivå som vid resten av HNS, säger Leena Koponen.

ANDRA LÄSER