Mer utrymme behövs – en modul kan ge Kvaba nya möjligheter

Rum för smågrupper och för specialsalar, för till exempel musik och bildkonst, kan få plats i en tillbyggnad till Kvarnbackens skola i Borgå. En behovsutredning visar ett tilläggsbehov på mellan 300 och 500 kvadratmeter.

Önskemålet är att tillbyggnaden kan placeras i direkt anslutning till Kvarnbackens skola.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
08.12.2022 12:24
Utbildningsdirektör Rikard Lindström är försiktigt positiv när det gäller sannolikheten för politiskt grönt ljus för en tillbyggnad till Kvarnbackens skola.
Redan nu fungerar några av daghemmet Sagobackens förskolegrupper i skolan, men målet är att alla förskolebarn som ska gå vidare till ettan i Kvaba också får sin förskoleundervisning där.
– Det är helt klart att Sagobacken inte har tillräckligt med plats för förskolebarnen, det talar för en tillbyggnad. Vi vet ändå att elevantalet i hela landet, säkert också i Borgå, kommer att sjunka, men när och på vilka områden är det svårt att sia om.