Frida Sigfrids: Hur använder du ditt privilegium?

Dagens kolumnist konstaterar att hon hör till de priviligerade i Finland, och att det betyder ett ansvar att kämpa för dem som inte är lika priviligierade.

23.05.2023 06:15
Vi har alla olika förutsättningar i livet som baserar sig på de befintliga normerna och strukturerna i ett samhälle. Själv passar jag bra in i normen eftersom jag är född i Finland, jag är vit och jag har en relativt god socioekonomisk ställning.
Människor som passar in i de befintliga normerna och strukturerna har det lättare i samhället eftersom samhället är utformat för dem - de är därmed privilegierade i förhållande till människor som avviker från normen. De som avviker från normer har inte samma förutsättningar eller utgångspunkt som de övriga. Vårt samhälle är bland annat rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande av personer med funktionsnedsättning och mot både unga och äldre.
Det faktum att en hel del finländare får sitt kaffe i vrångstrupen av att någon ens vågar påstå att Finland skulle vara något annat än en välutvecklad rättvis välfärdsstat tyder på att de som innehar privilegium inte alltid lyckas identifiera dem. Det här är ett av de största utmaningarna för att kunna skapa ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Jag menar, varför ändra på något som redan fungerar alldeles utmärkt?

    ANDRA LÄSER