Busstation på torget eller bakom stadshuset – båda alternativen ska utredas

Det är bråttom med att utveckla stadskärnan i Borgå och pusselbitarna är många. Redan nästa år gör staden försök med nya trafiklösningar och det gäller också att utreda var bussarna ska få plats, på torget eller bakom stadshuset?

LÅNG PROCESS. De nya idéerna för centrum har utarbetats tillsammans med invånarna. Bilden är från en av workshopparna i Konstfabriken.
22.11.2018 11:29
Nu finns som bekant en översiktsplan för stadskärnan och detaljplanen ska ändras 2019. Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz förklarar att förhandlingarna med fastighetsägarna på område också startar.
Staden har kontroll enbart över sina egna områden, i detta fall torget, gator och parker. För att kunna förnya centrum behövs alltså också fastighetsägarnas insatser.
Arkitektkollektivet Uusi kaupunki föreslår i sin översiktsplan att busstationen ska flyttas till torgets södra del, men detta faller inte alla i smaken. Bland annat stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) och ordföranden för föreningen Borgå levande centrum Eija Kölhi har talat för en placering bakom stadshuset.
von Schoultz anser det vara bra att båda modellerna granskas. Han påpekar att en framtida busstation nödvändigtvis ändå inte ser ut som stationer mest gör i dag.
– Massiva konstruktioner behövs inte, se på till exempel Lahtis.
I översiktsplanen finns långsamgator och cykelgator där bilar nog får köra men med en låg hastighet.
– Nu ska vi testa den här sortens lösningar i centrum.
Stadsutvecklingsnämnden diskuterar centrumfrågan vid sitt nästa möte.

ANDRA LÄSER