Borgå kyrkliga samfällighets skriverier är till stora delar vilseledande

Pellinge kursgård.
I sin insändare (ÖN, 23.6.) ”svarar” Borgå kyrkliga samfällighet på min tidigare insändare (ÖN, 21.6.) om den pågående försäljningen av gårdskarlshuset vid Pellinge kursgård och om frågan angående mammon kontra moral.
Svarstexten är dessvärre, såsom mycket annat samfälligheten skrivit i ärendet (t.ex. de offentliga mötesprotokollen och speciellt utlåtandet till Helsingin hiippakunta) till stora delar bristfällig och direkt vilseledande.
Att försvara försäljningen genom att gång på gång påpeka att den är i linje med samfällighetens egen strategi, uppgjord av samfälligheten själv, är ologiskt och irrelevant.
Försäljningen bör definitivt, i både juridisk och moralisk mening, analyseras och bedömas i relation till den gällande planen för det aktuella området, dvs. till delgeneralplanen för Pellinge, och naturligtvis inte i relation till samfällighetens egen strategi.
Att påstå att ärendets beredning, både tidigare och speciellt nu senast inför det gemensamma kyrkorådets avgörande möte, varit omsorgsfull och lett fram till korrekt beslutsunderlag, är en sanning med stor modifikation.
Närmast inga som helst av det inlämnade besvärets motiverade argument (samma som i förkortad form finns i min första insändare) har överhuvudtaget behandlats, än mindre motbevisats.
Stadens utlåtande, som fördömer ett styckande, tar inte ställning till ett besittningsvtal och i övrigt inte ger några besked alls, stöder definitivt inte en försäljning, såsom samfälligheten indirekt låter påskina att det gör.
Två tjänstemän inom Borgå stad som jag varit kontakt med, har utan omsvep varit kritiska till försäljningen: ”inte i linje med planens/stadens avsikt” och ”borde inte genomföras, alltför mycket rådd, vid både denna och framtida försäljningar”.
Summa summarum står alltså alla ursprungliga frågor kring de uppenbara konflikterna i relation till den gällande delgeneralplanen då det gäller 1) delandet av tomten och 2) markens och husets planbetecknings innebörd samt 3) skrotandet av den viktiga buffertzonens skyddande funktion utan några som helst svar.
Själv hoppas jag, trots att den stora och starka kyrkan just nu verkar avse att respektlöst och brutalt föra sitt intresse vidare och sin sak i mål, att samfälligheten efter att tre gånger ha förnekat delgeneralplanens restriktioner ännu skall inse sitt misstag och ta konsekvenserna, dvs. ha mod att ändra sitt dåligt förankrade beslut.
Mikael Forss, rågranne till Pellinge kursgård

ANDRA LÄSER