Kolumn: Barn måste oftare få höra att de är bra och härliga

När medierna tutar ut att dagens barn klarar sig sämre i skolan och mår dåligt, börjar de kanske själva tro på det. Vi vuxna måste ge dem ett annat budskap.

14.03.2023 06:25
Dagens barn och unga får konstant läsa i medierna hur dåliga de är i skolan och hur dåligt de mår. När man tillräckligt ofta och många gånger får höra samma visa börjar man sakta tro att det är sant. Motivationen att lära sig sjunker an efter då det ändå verkar vara meningslöst. Varför prestera bra i skolan om resultatmätningarna ändå visar att kurvan går neråt? 
Vi som vuxna borde ta ett ansvar i hur vi kommunicerar i dagens värld. Barnen är trots allt väldigt kloka och duktiga i dag, men kanske på ett annat sätt än hur vi är vana att mäta kunskapen. Vad kunde vi göra bättre för att i fortsättningen kunna skriva hur duktiga våra barn och unga är?
Oron om barnens mentala hälsa och ohälsa är stor, men det är samtidigt också glädjande att se att tröskeln att be om hjälp och stöd är lägre än tidigare. Undersökningar visar att i mindre skolor förekommer mobbning mer sällan än i större skolor. Logiskt då jag anser att det är lättare att binda en gemenskap i samvaron då gruppen är mindre. I en mindre grupp är det också lättare för de vuxna att läsa mellan raderna och hitta de elever som kanske inte mår så bra. Det är ju trots allt så att mobbning är ett symptom på något som ligger djupare.

ANDRA LÄSER