Lappträsk permitterar personalen

Nu är det klart. Också Lappträsk går in för att permittera personalen. I en så liten kommun är det ändå knepigt att ordna det så att all service fungerar då en del av personalen är hemma.

LEDSEN. Kommundirektör Tiina Heikka konstaterar att det är tungt att fatta beslut om att permittera hela kommunens personal, men att det är nödvändigt.

I slutet av mars fattade kommunstyrelsen i Lappträsk beslutet att inleda samarbetsförhandlingar med hela personalen. Lappträsks ekonomi var redan tidigare dålig, och när virusepidemin bröt ut blev läget katastrofalt. Förhandlingarna är nu avslutade och Lappträsk tar till permitteringar som ett verktyg bland många andra för att rädda ekonomin.

Permitteringarna gäller hela personalen, omkring 50 personer, också kommunledningen. Lärarna permitteras en vecka och de övriga två veckor mellan 12.6 och 31.12. Ifall det behövs kan permitteringarna dra ut längre på tiden.

– Det känns inte bra att vara tvungen att fatta sådana här beslut, speciellt inte när alla har tänjt sig till det yttersta under den här våren. Jag känner ju också alla. Men det är tyvärr nödvändigt, säger kommundirektör Tiina Heikka.

Den beräknade inbesparingen är 70 000 euro.

För en så liten kommun som Lappträsk kan det vara knepigt att permittera personalen och ändå klara av sina lagstadgade uppgifter, till exempel inom åldringsvård och småbarnspedagogik. För lärarnas del kan längre permitteringar leda till att man måste anställa vikarier, och då blir det ingen inbesparing.

– Vi strävar efter att kunna genomföra permitteringarna så att vi följer lagen och kan erbjuda service, men det är mycket att fundera på för att det ska låta sig göras, säger Heikka.

Kommunstyrelse slog fast hur permitteringarna ska genomföras på sitt möte i måndags. Permitteringarna gäller alla fast anställda förutom förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. De anställda som redan permitterats eller vars lön varit indragen i två veckor permitteras inte heller i det här skedet.

Tjänsten som uppsökande ungdomsarbetare är fast, men ungdomsarbetaren permitteras inte eftersom lönen till största delen består av stöd från staten som i så fall skulle begära tillbaka stödet.

Målet är att permitteringarna genomförs i samband med semestrar och helger och man strävar efter att komma överens om tidpunkten tillsammans med de anställda. Man kan också dela upp sin permitteringstid för att på det sättet jämna ut inkomstbortfallet.

– Vi försöker också ordna permitteringarna så bra som möjligt för personalen., säger Heikka.

Kommunen uppmanar nu alla att ta ut sina semestrar så det inte uppstår en semesterskuld.

ANDRA LÄSER