Borgå Energis tomts detaljplan går vidare

Efter en del vändningar går detaljplanen för Borgå Energis tomt nu vidare till stadsstyrelsen.

BYGGEN. Detaljplanen för den så kallade Borgå Energis tomt går nu vidare till stadsstyrelsen.
27.05.2020 15:30
På tisdagen träffades Stadsutvecklingsnämnden och tog igen upp frågan om Borgå Energis tomt.
Målet är att ändra detaljplanen så att användningsändamålet för Borgå Energis hus vid Mannerheimgatan utvidgas och byggnadens skyddsvärden garanteras. Meningen är att täta kvarteret med flervåningshus och att garantera att det också i fortsättningen finns affärs- och kontorslokaler i området.
Det går i linje med nämndens målsättning: Nybyggandet ska vara energieffektivt och estetiskt, och det behövs både bostäder, affärsyta och kontorslokaler nära centrum. Från energitomten är avståndet till torget är ungefär 500 meter.

ANDRA LÄSER