ANNONS: LOKALTAPIOLA

Tryggt till havs med en välförsäkrad båt

Båtsäsongen är kort och intensiv. Det lönar sig därför att ha båtförsäkringen i skick för att kunna njuta av sommaren för fulla muggar.
Annons
Sommar och sol lockar oss finländare till havs och under pandemitiden har allt fler valt att tillbringa semestern sjöledes. För att försäkra sig om att så få problem som möjligt uppstår lönar det sig att bekanta sig med de båtförsäkringar som finns tillhanda.
–Den korta båtsäsongen kan innebära ett snabbt slut på sommarens båtliv om båtföraren kör på en sten redan under midsommaren. Detta om inte båten är ordentligt försäkrad, säger Christoffer Wickholm, marknadsföringsdirektör vid LokalTapiola Nyland.
Wickholm berättar att det ännu inte finns några data på hur de nya båtförarna har klarat av båtlivet. I och med att antalet båtförare har stigit, är ändå risken större för att det ska uppstå malörer till sjöss, på ett eller annat sätt.
För att försäkra sig om att så få problem som möjligt uppstår lönar det sig att bekanta sig med de båtförsäkringar som finns tillhanda.

Viktigt med ordentlig planering

Olyckorna varierar men om det uppstår bottenkänningar, grundstötningar eller om båten sliter sig på grund av storm är det bra att i god tid ha tecknat en försäkring som täcker skadorna. Hur stor del av skadorna som täcks beror på försäkringens art. Försäkringens pris beräknas nämligen på samma sätt som bilförsäkringarna.
– Vi brukar poängtera att till havs gäller samma egenskaper som på land. Båtföraren bör vara förutseende, planera sin rutt, tänka efter och följa med vädret, säger Wickholm.
För oerfarna båtförare som kanske lättare råkar ut för problem till sjöss kan det ses som särskilt viktigt att vara ordentligt försäkrad. Båtförsäkringar som ger ett större skydd täcker bland annat stormskador, inbrott, illgärningar, kollisioner samt grundstötningar.
Till havs gäller samma egenskaper som på land. Båtföraren bör vara förutseende, planera sin rutt, tänka efter och följa med vädret.
– Priset är beroende på både försäkringstagarens behov och farkostens ålder. Sedan kan innehavaren försäkra båten enligt olika skydd. Om det är en äldre båt med en erfaren skeppare så kanske det krävs ett mindre skydd samt endast en brand och stöldförsäkring, säger Wickholm.

Belönar kunniga skeppare

En annan faktor som påverkar försäkringens pris är om båten är besiktigad. Då handlar det alltså om en utomstående granskring av båtens skick och tillhörande säkerhetsutrustning.
Båtbesiktningen är en verksamhet som sker i förbundet Segling och Båtsport i Finlands regi. Det lönar sig med andra ord att höra sig för hos lokala båt- och segelsällskap för att få båten besiktad.
– Vi har utarbetat prissättningen så att vi belönar kunniga skeppare. Om båtinnehavaren har en skepparexamen är det ett dokument på kunnande som beaktas i försäkringspremien med en rabatt, säger Wickholm.
Om båtinnehavaren har en skepparexamen är det ett dokument på kunnande som beaktas i försäkringspremien med en rabatt.
– Genom att belöna förebyggande åtgärder vill vi dra vårt strå till stacken då det gäller säkerheten till sjöss, konstaterar Wickholm.
Begär en offert för din båt här.

Text: Marit Björkbacka