Valhörnan: Om en vecka infaller den globala överkonsumtionsdagen

21.03.2023 16:00 UPPDATERAD 22.03.2023 17:19
Alltför många djur och växter har försvunnit för alltid. Detta är verklighet, även om vissa beslutsfattare har deklarerat felaktiga “sanningar” om tillståndet i vår natur och vårt klimat. Finlands överkonsumtionsdag är på fredagen den 31 mars. Om alla människor i världen levde som vi, skulle det behövas 3,6 jordar för att täcka behovet av naturresurser
Skogen är en viktig plats för mig, och det ska den vara också för kommande generationer. Om vi hugger ner alla träd ser vi inte hur ett mångsidigt djur- och växtsamhälle växer runt ett gammalt träd.
Lönsamheten av att använda återvunnet material ska ökas. Reparation bör vara ett bättre och billigare alternativ än att köpa nytt. Nästa regering måste främja klimatpolitiken, vilket betyder att överge fossila bränslen, stärka tillräckligt med kolsänkor och säkerställa en socialt rättvis omställning. Naturen är bara i lån av kommande generationerna.
Anette Karlsson, Pol.mag. socialarbetare, kandidat i riksdagsvalet (SDP)

ANDRA LÄSER