Nu slopas karantän i flera stora kommuner - också i Borgå

Smittspårningen är så överbelastad att den förlorat sin funktion. Därför slopar nu flera nyländska kommuner karantäntiden för personer som exponerats för viruset.

Personer som bor i samma hushåll eller har motsvarande närkontakt och som blivit exponerade, kan inte längre få personlig rådgivning för hur de ska gå till väga eller försättas i karantän enligt smittskyddslagen.
Antalet coronafall har ökat lavinartat under de senaste veckorna. Smittspårningen är mycket överbelastad och har mist sin funktion. I Borgå fungerar fortfarande smittspårningen men med betydande fördröjning. Den som nu exponeras uppmanas att undvika fysisk kontakt.
I Helsingfors tar det flera dagar att testa sig för coronavirus och testsvaren dröjer. Därför stoppar inte den karantäntid som en smittskyddsläkare ger smittspridningen.
– Bara i fredags fanns det 24 000 personer i kö som borde kontaktas och få ett separat personligt beslut om karantän. Och då räknas inte ens alla eventuellt exponerade. Det existerar inget maskineri som skulle klara av att dela ut individuella myndighetsbeslut om karantän, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen till Hbl.

Hälsning till regeringen: Lös detta i stället

Han kritiserar också regeringens linje från i fredags, att en skolklass ska sättas i karantän om det uppdagas ett smittfall.
– Det är omöjligt att förverkliga i praktiken, säger Vartiainen.
I stället anser han att regeringen borde behandla själva orsaken till att människor behöver ett officiellt myndighetsbeslut för karantän:
– Den enda orsaken till att just myndighetsbeslut behövs är för att man ska kunna trygga sin utkomst. Detta borde regeringen komma med en lösning på, säger Vartiainen.
För att inte testningskapaciteten ska belastas önskas nu att bara de som tillhör riskgrupper, är gravida, ovaccinerade eller jobbar med patienter inom hälsovården söker till sig test. Alla andra uppmanas göra hemtest. Då ska man vara uppmärksam på att snabbtesterna inte är lika känsliga för omikronvarianten som för andra varianter. Därför lönar det att testa sig en gång till med ett hemtest innan man har närkontakt med någon.
Den som får ett positivt svar i ett laboratorium får ett meddelande om att man blivit smittad. Men det officiella beslutet om isolering kan dröja.
Personer som bor i samma hushåll eller har motsvarande närkontakt och som blivit exponerade, kan inte längre få personlig rådgivning för hur de ska gå till väga eller försättas i karantän enligt smittskyddslagen.
De nya reglerna gäller i Helsingfors, Esbo, Vanda, Borgå, Kyrkslätt, Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby från och med den 10 januari 2022.

"Ta kontakt med alla du träffat"

Myndigheternas smittspårning görs från och med måndagen den 10 januari enbart i fall där det gäller allvarlig covid-19 på boende för riskgrupper, vårdinrättningar och på sjukvårdens enheter.
I andra fall som familjer, arbetsplatsen, skolan, dagvården kommer personer inte att försättas i karantän enligt smittskyddslagen.
Människor uppmanas att agera på ett sätt så att smittan inte sprids vidare. Också symtomfria uppmanas undvika kontakt med andra om de blivit exponerade.
Läs också:
Regeringen vill snabbtesta skolelever – men hur det ska gå till vet ingen ännu

ANDRA LÄSER