Färdtjänstkunderna får respit

Taxi Borgå fortsätter att sköta färdtjänstskjutsarna fram till den sista mars nästa år. Också i resten av Östnyland förbereds tillfälliga lösningar, i väntan på Helsingfors Resetjänst.

FÄRDTJÄNST.

– Vårt mål är att kunderna inte ska behöva bekymra sig, säger Taxi Borgås verkställande direktör Kim Kuhlberg. Allt ska fungera på samma sätt som hittills.

Ett sista möte om ett tillfälligt avtal med Borgå stad hölls på fredagen. Avtalet skrivs under i slutet av maj.

Först var det meningen att Helsingfors Resetjänst skulle ta över färdtjänsten i Borgå redan den första juli i år när den nya taxilagen träder i kraft.

Förberedelserna har ändå tagit mycket längre tid än man först räknade med och nu kan Resetjänst garantera att de kan sköta Borgåkunderna först från den första april nästa år.

Borgå stad har därför varit tvungen att ordna med en tillfällig lösning för alla sina färdtjänstkunder fram till den sista mars.

– Taxi Borgå har ställt upp och hjälper staden, säger Kuhlberg. Jag hoppas att det här kan räknas till vår fördel när den egentliga konkurrensutsättningen kör i gång.

Oro i taxileden

Inom taxikretsar är de nya färdtjänstplanerna en källa till oro.

Enligt Helsingfors Resetjänst planer kan till exempel Taxi Borgå inte ge ett anbud i konkurrensutsättningen.

– Det är enbart på bilistnivå man kan ge anbud, säger Kuhlberg. Ett avtal innebär att en bil binds helt till färdtjänsten, på dagskontrakt. Man får inte köra några andra skjutsar med den bilen mellan till exempel 7 och 16.

– Frågan blir vem som sedan kan köra taxi på kvällen om alla viktiga färdtjänstturer tas ifrån de bilister som inte väljs med i Resetjänsts stall.

Risken är också stor att alla taxibilister försvinner på landsbygden som en följd av de nya planerna.

– Jag hoppas att Borgå stad nu tänker ordentligt efter hur man vill ha det i framtiden, när man fått mer betänketid, säger Kuhlberg.

Sibbo och Lovisa följer Borgås exempel och kommer att skriva korta färdtjänstavtal med sina lokala taxibilister för den närmaste framtiden.

ANDRA LÄSER