Borgåturist fick chatta bara på finska eller engelska

Förhoppningsvis ett olycksfall i arbetet och en engångshändelse, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

CHAT-TJÄNST. Är så länge hälsar turistinformationen i Borgå sina besökare välkomna bara på finska och på engelska.
Stina Jäderholm
11.08.2016 14:37 UPPDATERAD 12.08.2016 08:41
James Gardner bor i England, men hans mor är född i Borgå och därför talar han också svenska. Gardner är på väg till Borgå inom en nära framtid och har därför granskat Borgå stads webbsida riktad till turister. Där upptäckte han en livechat-tjänst.
– Jag tyckte det var en väldigt bra idé och försökte kommunicera där på svenska. Den första hälsningen gick på finska och på engelska och eftersom jag hade gått in från den svenskspråkiga versionen av webbsidan frågade jag varför jag inte fick någon hälsning på svenska.
Svaret kom på finska.
– Vår hälsning är på finska och engelska eftersom den största delen av våra turister använder de här språken. De svenskspråkiga turisterna är färre än turister från Ryssland, Tyskland, Spanien och färre än fransktalande turister.
– Vår tjänst riktas endast till turister, inte till Borgåbor.
Gardner tycker att det är mycket tråkigt att de som svarar på chatten inte behärskar stadens båda språk.
– Jag har svårt att tro att det kommer färre svenskspråkiga än spanskspråkiga turister till Borgå och även om det stämmer tycker jag att en tvåspråkig stad ska erbjuda alla sina tjänster på både finska och svenska.
– Jag vill också påpeka att jag inte bor i Borgå eller i Finland, utan i England.

Standardhälsning

Borgå stads turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen säger att det absolut inte finns något beslut om att inte betjäna på svenska.
– I chatten betjänar vi turister på alla de språk som våra sommarjobbare i turistinformationen under Mannerheimgatans bro använder. De behärskar alla olika språk, i sommar kan vi betjäna på finska, svenska, ryska, franska, kinesiska och japanska.
– Hälsningen är en standardhälsning och den är på finska och engelska på grund av begränsat utrymme. Hälsningen är tyvärr samma i alla språkversioner av webbsidan och den går inte att ändra.
Myllynen betonar att turistinformationen väldigt gärna betjänar också lokalbefolkningen i turismfrågor.
Det var alltså inte särskilt mycket i det meddelande som James Gardner fick via chatten som stämmer överens med verkligheten.

Inte enligt servicestandarden

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz beklagar det bemötande som Gardner fick på chatten.
– Jag hoppas verkligen att det är fråga om bara ett enskilt fall. Det här är inte enligt vår servicestandard, så här ska det inte vara.
– Alla som jobbar med turism i Borgå ska behärska båda inhemska språken, därtill engelska och gärna ytterligare något språk.
von Schoultz säger att han är glad över feedbacken och att problemet ska åtgärdas så fort som möjligt.
Att det bara ryms en hälsning på två språk i chattens första pratbubbla kanske också kan åtgärdas.
– Vi ska undersöka om vi kan korta ner hälsningen och därmed få plats också för en hälsning på svenska, säger von Schoultz.

Kråkösomrar

James Gardner är nöjd med svaren.
– Det är bra att det inte finns något formellt beslut att inte använda svenska.
– Egentligen är mitt modersmål engelska så det skulle naturligtvist inte bli svårt för mig att använda detta språk i kontakt med Borgås turistbyrå men när jag är i Finland och Sverige försöker jag alltid att hålla min ganska så knaggliga svenska vid liv då jag ändå är ’halvfinlandssvensk’. Jag har inte tidigare upplevt något språkproblem i det verkliga livets Borgå men på internet är det lite tråkigt att menyerna på vissa restaurangers hemsidor endast är på finska. De tappar åtminstone mig som kund på grund av det.
Gardners mor utvandrade från Borgå på 1960-talet och som barn brukade han vistas på Kråkö varje sommar.
– Nu för tiden besöker jag Finland ett par gånger om året, främst Helsingfors där jag har vänner. Men jag passar alltid på att även åka till Borgå för att träffa släktingar och köpa lite choklad i Brunbergs butik. Det ska jag nu göra nästa veckoslut.

Statistik

Hur många turister och från vilka länder som besöker Borgå under årets lopp är inte alltid så lätt att lista ut.
Turistinformationen i staden frågar sina kunder varifrån de kommer och i juli i år ser statistiken ut så här:
Finland 3 468, Tyskland 413, Ryssland 377, Spanien 300, Storbritannien 204, Frankrike 147, Kina och Hong Kong 154, Sverige 132, Japan 127 och USA 104.