Mygghelvetet som inte kom

Myggorna är få i år, vilket enligt biologen Mikael Henriksson är något förvånande. På våren fanns nämligen alla förutsättningar för en verkligt jobbig myggsommar, men mygghelvetet som brukar vara som värst omkring midsommaren kom aldrig.

Biologen Mikael Henriksson säger att tömyggorna brukar vara mest talrika kring midsommaren. Nu på sensommaren är det andra myggarter som tar vid och de brukar vara mer fåtaliga.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
16.08.2022 11:28
I yngre år, i samband med sin pro gradu-avhandling, använde sig biologen Mikael Henriksson av den så kallade man bite-metoden för att kartlägga myggpopulationen i ett område. I korthet går den ut på att man kavlar upp ärmarna och under femton minuters tid fångar alla myggor som landar på ens armar för att suga blod. Utifrån antalet kan man göra uträkningar för att estimera helhetsbeståndet.

ANDRA LÄSER