Översvämningsrisken kartlades i Lovisa

Lovisa kustområde är ett riskområde för översvämningar. Nu är översvämningskartan för Lovisa å är färdig, meddelar NTM-centralen.

RISK. Lovisa är ett område med hög risk för översvämningar.
12.06.2020 13:11
Jord- och skogsbruksministeriet utsåg år 2012 Lovisa kustområde till ett område med betydande översvämningsrisk. Orsaken var de översvämningsrisken för byggnaderna vid Lovisaviken, kommunens infrastruktur, de offentliga byggnaderna, Valko hamnområde och Lovisa kärnkraftverk.
Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker ska en plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för sådana områden.
Översvämningsanvisningen som fastställts som en åtgärd i riskhanteringsplanen för Lovisa kustområde 2016–2021 har färdigställts.

ANDRA LÄSER