Sibbo kommun röjer i Ruxskogen i augusti

Det finns träd som skadats av granbarkborren i Ruxskogen i Sibbo.

05.08.2021 18:30
Sibbo kommun röjer bort granar som har blivit skadade av granbarkborrar. Röjningen sker i den så kallade Ruxskogen, det vill säga skogsområdet mellan Östanåparken och Oljevägen. Röjningen av skadade träd inleds den 9 augusti och arbetet förväntas ta mellan två och tre veckor.
Ungefär hundra skadade träd avlägsnas från skogsområdet. Det görs för att det populära friluftsområdet kan kunna användas säkert också i framtiden.
En del av träden som nu röjs används för att bygga ett stängsel runt en parkeringsplats som anläggs i Sibbo storskog. Den nya parkeringsplatsen byggs i Storskogsporten vid Knutersvägen. En del av stammarna flyttas till den kommande Nickby centralpark där de får ruttna. Ruttna träd ingår i den delen av parken som har temat Mångfald. Resten av stammarna huggs till flis och används som energived.

ANDRA LÄSER