Inget beslut om Huktis daghem i går - alternativet nybygge på bordet igen

I går var Huktis daghem på tapeten då bildningsnämnden skulle behandla hur man går vidare i frågan: renovering eller nybygge.

Det dryga 30 år gamla daghemmet i Huktis står inför renovering eller nybygge.

I stadens budget bads det uttryckligen om en utredning kring ifall det är mera ändamålsenligt att renovera och bygga till, eller om det vore bättre att bygga ett helt nytt daghem i Huktis. I går kväll presenterade ändå stadens ledningsgrupp, tjänstemännen, enbart det billigaste alternativet och presenterade det som det enda alternativet.