Insändare: Hur behöver kyrkan skakas om?

Lilla kyrkan och klockstapeln vid domkyrkan i Borgå 2020.
16.11.2022 17:31
1. "Kyrkan behöver skakas om." Du menar ju tydligt den lutherska kyrkan i Finland. Den är av tradition den med flest medlemmar. När du hänvisar till Luther så tillåt mig försiktigt påpeka att den kyrka han skakade om var den romersk-katolska. Den "revolutionen" ledde till ett nytt samfund, det lutherska.
2. Hurudan förändring kom Luther med? I själva verket för det första organisatoriskt något nytt, vilket du delvis syftade till i ledaren. Det betydde större rätt lokalt och nationellt att fungera självständigt. Men Tyskland var ändå inget land vid den tiden, utan bestod av flere furstedömen.
Men det budskap han lyfte fram var en hänvisning till urkyrkans budskap om evangeliet som förändrar mänskan. Det var en förnyelse genom att gå tillbaka till ursprunget, jämförbart med devisen av Rousseau: Tillbaka till naturen.
Luther hittade tillbaka till Jesu gärning och till tilltron på en andlig befrielse genom förlåtelsen i tron på Kristus. Undervisningen blev koncentrerad kring 10 Guds bud, gudstjänst och budskapet om Jesu död och uppståndelse.
3. Sålunda var det inte en modernisering eller liberalisering Luther kom med, men nog en förenkling, ett förtydligande, en koncentration på kärnan i klassisk kristen tro.
Att till folkspråket var att gå tillbaka till det gamla. Att läsa Bibeln var att gå tillbaka till grunden för kristen tro: det att Gud uppenbarat det väsentliga genom sin egen son (Gud i mänsklig gestalt) och de lärjungar han hade utvalt, särskilt de tolv (eller elva, sedan en lämnat skaran).
4. Att hänvisa till en ny Martin Luther skulle därför inte betyda att göra kyrkan mer "modern" i betydelsen sekulär, nej, det betyder som det också borde vara i en kyrka med namnet kristen, att värdesätta bibelundervisning, tilltron till kyrkans lära enligt det Jesus och Paulus, och apostlarna undervisade. Alla samfund där mänskor fått Jesus till auktoritet och vägledare har uppkommit just därigenom att man inte följt trender, utan återvänt (restaurerat, inte revolutionerat) sin linje genom den Helige Andes hjälp genom bön.
Detta utesluter naturligtvis inte modern teknik. Men läran och livet får sin kraft från kyrkans tidigaste historia, inte genom populism.
Henrik Nymalm, Borgå

ANDRA LÄSER