Helén Kurri: Är du redo för längre sjukhusresor? Nu behövs kämpatag för sjukhusets jour

Först förlorade vi bb, sen de gynekologiska operationerna och nu är jouren i farozonen.

Samjouren vid Borgå sjukhus är hotad.
LedareHelen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
28.09.2022 14:12 UPPDATERAD 28.09.2022 14:29
Jag skriver vi, för Borgå sjukhus är ju östnylänningarnas eget sjukhus, och det är vi alla som drabbas om HUS planer på att spara betyder att jouren dras in. 
Det är möjligt att det här endast är ett desperat rop från tjänstemännen inom den stora HUS-organisationen, ett tjut för att beskriva det näst intill omöjliga att hitta vettiga sparmål när det är 95 miljoner euro som ska hittas.
Om jouren, dit östnylänningarna åker i akuta fall kvällar, nätter och veckoslut, stängs betyder det att resan blir mycket längre. Vi har hört berättelserna om hur babyer föds på vägen till förlossningssjukhusen i Kotka, Helsingfors eller Jorv. Måste vi snart höra hur patienter dör när vägen till akuten blir mångdubbelt längre, till exempel för Lappträsk- och Lovisabor?
Vem vet vad som är nästa steg? Att stänga hela sjukhuset i stället för att bygga nytt och livskraftigt? Nu gäller det att samla krafterna för att trygga sjukhusjouren, och hela sjukhusets framtid.

ANDRA LÄSER