Parkering var kvällens hetaste samtalsämne i Borgås första virtuella valdebatt

På onsdagskvällen samlades tolv kommunalvalskandidater för att debattera stadsplanering och trafik. Parkering i centrum och lösningar inom kollektivtrafiken var de mest diskuterade ämnena.

Parkering i Borgå centrum var kvällens hetaste samtalsämne.
Passar höga våningshus i Borgå centrum? Hur ska Borgå centrum och torgmiljö utvecklas? Har man glömt bort byarna? Borde man göra parkeringen gratis i centrum? Är det lämpligt att röra sig med bil i Borgå? Ska Borgå stad satsa på att bjuda på billigare kollektivtrafik?
Det här var frågorna som kandidaterna diskuterade under onsdagskvällen vid en virtuell debatt inför kommunalvalet.

Parkering på tapeten

Det fanns väldigt olika åsikter bland kandidaterna när det handlade om parkering i centrum. Ämnet dominerade diskussionen om hur centrum borde utvecklas.
Jorma Wiitakorpi (Saml) och Kevin Servin (Sannf) var av den åsikten att man absolut inte får minska på antalet parkeringsplatser.
Wiitakorpi hänvisade till att det skulle ha en negativ inverkan på företagarna i centrum.
Frida Sigfrids (SFP), Mikko Valtonen (SDP) och Ninni Käkkönen (Gröna) ansåg å sin sida att det redan finns gott om parkeringsplatser i centrum och man i stället också borde satsa på trivsel.
– Jag skulle gärna till exempel se någon form av kvällstorg, säger Anu Saari (Feministiska partiet).
Att göra parkeringen i centrum gratis, åtminstone på prov, fick stöd av majoriteten av kandidaterna. Man var ändå överens om att det högst får röra sig om en eller två timmars gratisparkering.
– Annars riskerar man att folk lämnar bilarna i centrum en längre tid och då lider företagarna, säger Wiitakorpi.
Så här såg den virtuella valdebatten ut.
Det som flera av kandidaterna också var överens om var att man måste göra centrum mer livskraftigt genom att bygga för invånarna, inte bara företagen.
Centrum måste utvecklas så att det lockar invånare.
– Centrum måste utvecklas så att det lockar invånare. Och för det krävs det förmånliga bostäder, säger Valtonen.
Tatu Chanth (Djurrättspartiet) förde också fram att han skulle vilja göra det lättare att arrangera evenemang på torget.
Överlag delades kandidaterna in i de som kraftigt värnade för företagarna och de som ville satsa mera på invånarnas trivsel. Man kom ändå överens om att det är två saker som inte nödvändigtvis behöver utesluta varandra.

Vilja att prova på nytt

När diskussionen styrdes till kollektivtrafiken var de flesta enade om att det lönar sig att prova på olika lösningar.
Jere Riikonen (KD) skulle gärna se att elbussen som körde under sommaren för några år sedan skulle återvända.
– Den var populär bland både Borgåbor och turister. Också Byaskjussen har varit en positiv sak för byarna, säger Riikonen.
Kalevi Wahrman (Valkretsföreningen alternativ till nyliberalismen (red. övers.)) kom med förslaget att man borde bygga en ordentlig busshållplats vid motorvägen.
– Det finns flera bussturer som just nu kör förbi Borgå. Med tanke på att bussbolagen hela tiden minskar turer skulle det kunna vara en lösning, säger Wahrman.
Du kan se hela debatten på Borgå stads Youtube.

Partiernas ledstjärnor

Kandidaterna fick också en chans att uttrycka vad partiernas mål är inom stadsutvecklingen i Borgå.
SFP vill utveckla ett mer lockande Borgå, med fokus på både torglandskapet och landsbygden.
SDP satte vikt på att få kollektivtrafiken inom staden i skick.
De Gröna vill satsa på naturområden, också inne i staden. Man vill också göra centrum trivsamt och framhäva cykelkulturen.
Samlingspartiet vill få liv i Borgå centrum genom att skapa mera bostäder och göra centrum tillgängligare för biltrafik.
Centern vill att staden ska ha en hållbar ekonomi och göra goda investeringar.
Sannfinländarna vill inte att stadens tillväxt ska vara för snabb. De oroar sig över att tjänsterna inte hinner med.
Vänsterförbundet vill se mera tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och mera lösningar som utnyttjar grön energi.
Kristdemokraterna vill sätta människan först. Man kom också med ett väldigt specifikt förslag: gratis parkering på lördagar.
Feministiska partiet vill att Borgå ska ha en fungerande kollektivtrafik.
Det nya partiet Kristall Partis åsikt är att om individen mår bra så mår staden bra.
Djurrättspartiet vill att staden ska satsa mera på den lätta trafiken. Man ifrågasatte varför det inte finns lämpliga platser att förvara cykeln i centrum.
Piratpartiet vill värna om naturen och gröna värderingar i form av grön energi.
Valkretsföreningen alternativ till nyliberalismen vill ha slut på språkstrider och föra arbetarens sak.

ANDRA LÄSER