Ledare: Nya former för påverkan behövs

För att människor ska vilja delta och påverka måste det också finnas en vilja att lyssna.

Grannarnas invändningar till trots växer det nya koloniträdgården fram i Veckjärvi.
LedareHelen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
23.09.2022 06:01
Häromdagen träffade jag Veckjärvibon Gerd Högström och tittade på koloniträdgårdsområdet som växer fram intill hennes hem i Humleberg i Veckjärvi. Hon och flera grannar är inte glada över hur det som de trodde skulle bli en småskalig och rätt traditionell koloniträdgård med odlingslotter och småstugor, nu verkar bli en fritidsby och större än vad som ursprungligen planerades.