Ledare: Nya former för påverkan behövs

För att människor ska vilja delta och påverka måste det också finnas en vilja att lyssna.

Grannarnas invändningar till trots växer det nya koloniträdgården fram i Veckjärvi.
LedareHelen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
23.09.2022 06:01
Häromdagen träffade jag Veckjärvibon Gerd Högström och tittade på koloniträdgårdsområdet som växer fram intill hennes hem i Humleberg i Veckjärvi. Hon och flera grannar är inte glada över hur det som de trodde skulle bli en småskalig och rätt traditionell koloniträdgård med odlingslotter och småstugor, nu verkar bli en fritidsby och större än vad som ursprungligen planerades.
Högström och grannarna vet att deras kamp är förlorad. De kan inte påverka hur deras grannskap förändras. När människor försöker påverka men känner att ingen lyssnar på dem – det är då man förlorar förtroendet för dem som fattar besluten.
Samhället behöver medborgare som är aktiva, som deltar i samhällsbygget.I Borgå har man till och med anställt en delaktighetsplanerare, som har till uppgift att involvera invånarna när stadens framtid planeras. Det finns med andra ord en vilja och intention att inkludera invånarna i planer och diskussioner.

ANDRA LÄSER