Elin Blomqvist-Valtonen och Frida Sigfrids vill att Borgå förbinder sig till arbetet med jämställdheten

Fullmäktigeledamöterna Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) och Frida Sigfrids (SFP) har väckt en motion om att få Borgå att underteckna den europeiska deklarationen för jämställdhet.

Frida Sigfrids (SFP) har väckt en motion om att få Borgå att underteckna den europeiska deklarationen för jämställdhet.
27.01.2022 13:33
Under onsdagskvällen motiverade Frida Sigfrids fullmäktigemotionen med att kommuner har som uppgift att främja kommuninvånarnas välfärd och en hållbar utveckling: Jämställdhet och likabehandling är en central del av denna strävan, också i Borgå.
– Tyvärr förverkligas inte denna strävan idag - trots stadsfullmäktiges klara vilja för förbättring. Många finländska kommuner har redan hunnit underteckna deklarationen samtidigt som den i Borgå försvunnit ur systemet eller tappats bort i skrivbordslådan. Genom att underteckna deklarationen så fort som möjligt kan Borgå stärka sitt engagemang för jämställdhet i det politiska beslutsfattandet, säger Sigfrids under sin taltur.
Hon syftar till att fullmäktigeledamot Tuuli Hirvilammi (Gröna) väckte en likadan motion redan 2018. Den motionen "försvann", trots att den hann få 36 ledamöters stöd. Nu gör Sigfrids och Elin Blomqvist-Valtonen ett nytt försök.
LÄS MERA: Jämställdheten får inte glömmas: Två unga politiker gör ett nytt försök att få Borgå att förbinda sig till arbetet med jämställdheten.

ANDRA LÄSER