Otto Andersson föreslås fortsätt leda fullmäktige – de här vill Lovisa SFP se i stadsstyrelsen och som nämndordföranden

I början av augusti väljer SFP:s fullmäktigegrupp sina medlemmar till de olika nämnderna.

Otto Andersson fortsätter som ordförande för Lovisa stadsfullmäktige.
SFP:s nya stadsfullmäktigegrupp i Lovisa har nominerat sina kandidater till Lovisa stadsfullmäktigeordförande, medlemmar i stadsstyrelsen och ordförande till de nämnder, i vilka SFP enligt förhandlingsresultatet mellan fullmäktigegrupperna får ordförandeskapet.
Stadsfullmäktiges ordförande: Otto Andersson
Stadsstyrelsen: 1:a vice ordförande Tom Liljestrand (ersättare Stefan Thesslund), Markus Sjöholm (ersättare Mikael Karlsson), Lotte Uutinen (ersättare Jonna Hinttaniemi), Agneta Alm (ersättare Kerstin Häggblom).
I mitten av valperioden blir Häggblom ordinarie medlem och Alm ersättare.
SDP kommer att ha posten som stadsstyrelsens ordförande.
Näringslivs- och infrastrukturnämndens ordförande: Mikael Karlsson.
Landsbygdsnämnden ordförande: Stefan Thesslund.
Välfärdsnämndens ordförande: Thomas Rosenberg.
Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektions ordförande: Kerstin Häggblom.
SFP:s fullmäktigegrupp väljer SFP:s medlemmar till de olika nämnderna i början av augusti.
Här kan du läsa fördelningen mellan partierna av de olika posterna i Lovisa.

ANDRA LÄSER