Christoffer Hällfors vill bli kommundirektör i Ingå

Intresset är stort för kommundirektörsjobbet i Ingå. Två östnylänningar finns bland de över tjugo sökande.

Christoffer Hällfors vill bli kommundirektör i Ingå. Här tillsammans med Linnea Lindfors under SFP:s valvaka i våras. Arkivbild.

Christoffer Hällfors pol.mag och kommunstyrelsens ordförande i Lappträsk och fil. mag. Jani Rämäkkö från Sibbo är två av de som söker jobbet som kommundirektör i Ingå.

Till de väntade namnen hör Niklas Andersson (Master of Natural Resources), som är klusterutvecklare vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg och fullmäktigeledamot för SFP i Raseborg, och magister i idrottsvetenskaper Robert Nyman, bildningsdirektör i Raseborg. Ekonomie magister Timo Kiviaho från Helsingfors hör också till dem som sökt andra lediga kommundirektörstjänster i Västnyland.

Mera överraskande namn är jur. mag. Corinna Tammenmaa, som jobbar på Justitieministeriet, och arkitekt Simon Store, som är stadsplaneringsarkitekt i Raseborg.

Övriga namn är pol. mag. Henrika Backlund från Kyrkslätt, sjukskötare YH Eija Heikkilä från Tövsala, provisor Tapio Heilala från Bekkjarvik i Norge, sjökapten YH Johan Henrikson från Raseborg, pol,mag Nina af Hällström från Esbo, magister i hälsovetenskaper Susanna Kisner från Uleåborg, fil. dr Päivi Merjonen från Jyväskylä, pol. mag. Lars Anders Nordström från Raseborg, jur. kand. Douglas Reincke från Helsingfors, ekon. mag. Ira Rehn från S:t Michels, pol. mag. Jonna Sahala från Raseborg, pol. mag. Jaan Siitonen från Helsingfors, fil. dr Janne Väistö från Salo och Pekka Timonen från Kempele med en Bachelor's degree från Uleåborgs polytekniska universitet. VN/ÖN

ANDRA LÄSER