Jakten på ringduva och gäss börjar i dag

Syftet med den tidigarelagda jakten är att förhindra skador på odlingar.

Jakten på ringduva, grågås och kanadagås startar på måndagen, uppger Finlands viltcentral. Grågås får jagas längs med kusten medan jakten på kanadagås tillåts i hela landet.
– Stammarna av ringduva och kanadagås är rikliga och klarar jakten väl, säger viltplanerare Jörgen Hermansson på Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.
Det är nu tredje året i följd som jakten på grå- och kanadagås på åkermark har tidigarelagts till den 10 augusti.
– I slutet av sommaren kan gåsflockar orsaka avsevärda skador på obärgad skörd. Vi vill förhindra skador på odlingar genom att tidigarelägga jakten, säger Hermansson.
Jakten på ringduva är utbredd i Finland. Det årliga duvbytet uppgår till cirka 250 000 fåglar, skriver Finlands viltcentral.

ANDRA LÄSER