Borgå stad köper gamla Mätäjärvi avstjälpningsplats

Borgå kyrkliga samfällighet ska säja området där den före detta avstjälpningsplatsen Mätäjärvi har funnits. Köparen är Borgå stad.

Borgå kyrkliga samfällighet ska sälja Mätäjärvi till Borgå stad.

Ytan för områdena i fråga invid Gamla Helsingforsvägen är drygt 31 000 kvadratmeter och priset är 181 134 euro.

NTM-centralen i Nyland har beslutat att Mätäjärvi avstjälpningsplats ska iståndsättas så att området inte orsakar skador för miljön eller risk för förorening av grundvattnet. 2019 beviljade Regionförvaltningsverket i Södra Finland ett miljötillstånd till Borgå stad för att iståndsätta av avstjälpningsplatsen.

Gemensamma kyrkorådet har beslutat att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att genomföra försäljningen av Mätäjärvi. Beslutet innebär att försäljningsprocessen kan gå vidare till gemensamma kyrkofullmäktige. Beslutet ska underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse.