Forststyrelsen polisanmäler skogsbrand i Sibbo storskog

Den förödande skogsbranden i Sibbo storskogs nationalpark den 10 juni blir ett polisärende, uppger Forststyrelsen.

Omkring 1,3 hektar skog brann ned i Sibbo storskog för en vecka sedan.
16.06.2018 16:12 UPPDATERAD 16.06.2018 18:00
Enligt uppgifter från Räddningsverket fick skogsbranden i Sibbo storskog sin början av en olovlig lägereld, som hade antänts på en plats som inte var anvisad av Forststyrelsen.
Myndigheterna hade utfärdat varning för skogsbrand i så gott som hela landet vid samma tidpunkt. Enligt Forststyrelsens pressmeddelande spred sig elden till den omgivande terrängen på grund av en stor trädstam som hade placerats mitt i lägerelden.
Omkring 1,3 hektar skog brann ned i samband med eldsvådan. Över 100 personer och 15 enheter från Räddningsverket deltog i släckningsarbetet i den svårforcerade terrängen.
Det torra vädret under våren och försommaren har höjt risken för skogsbränder till alarmerande nivåer. Nylands Räddningsverk har infört ett strikt förbud att göra upp öppen eld under rådande omständigheter. Det här innebär att Forststyrelsen har förbjudit lägereldar på alla de platser där man i vanliga fall får göra upp eld i landets nationalparker och naturskyddsområden som förvaltas av Forststyrelsen.

ANDRA LÄSER